Vårgårda Bandyklubb

 

Vårgårda Bandyklubbs A-lag på Kvinnestadsjön (vid badplatsen). Tidigt 1950-tal.
Stående från vänster: Herbert Andersson, Conny Kempe, Sture ”KA” Andersson,
Göte Nilsson, Egon ”Pôtta” Kempe och Henry ”Lången” Östling. Knästående från
vänster: Tage Dahlberg, Ulf ”Ulvas” Sjögren, Rune Ekman, Bengt Johnsson och
Gösta ”Chippen” Aronsson.

Då Vårgårda IK , efter 1947-48 års säsong, lade ned sin bandyverksamhet fortsatte de flesta spelarna och ledarna, verksamheten i en ny förening, som fick namnet Vårgårda Bandyklubb. Föreningen bildades den 19 januari 1948 och kom att verka fram till omkring 1956. Träningar och matcher genomfördes, som tidigare, bl.a. på Kvinnestadsjön och den s.k. ”Maden”.

Skribenten, Stig Sjögren, minns när VBK spelade sina hemmamatcher på Kvinnestadsjön under 1950-talets första hälft. ” Mitt emellan Storön och Lillön hade snön skottats undan för att göra plats för bandyplanen. Oftast var det spelarna som fick utföra arbetet med snöskottningen, när så krävdes. Under många år efter klubbens nedläggning stod en av målburarna kvar på grunt vatten i ’Lagerlöfs vik’ ”. 

 

Ulf Sjögren förbereder sig inför en bandymatch på
Kvinnestadsjön omkring 1953. Notera den uppskottade planen.

VBK:s styrelsen 1948
Ordförande: Gösta ”Chippen” Aronsson, sekreterare: Ingvar Arnmarker, kassör: Torsten ”Snickarn” Carlsson, suppleanter: Gunnar Arnmarker, Henry ”Lången” Östling, Holger Alexandersson och Rune ”Bagarn” Lindström.

 

Vårgårda Bandyklubb, en A-lagsuppställning från omkring 1949
Stående från vänster: Rune Friberg ?, Bengt Johnsson, Carl-Hugo Christensson, Lennart Nyberg, Ragne Thorssin, Rune ”Bagarn” Lindström, Erik Svensson och Nils Casserblad. Knästående från vänster: Karl-Erik Aronsson, Henry ”Lången” Östling, Bertil Knutsson, Gösta ”Chippen” Aronsson och Nils ”Huskvarna” Andersson.

Vårgårda Bandyklubb, en B-lagsuppställning från slutet av 1940-talet
Stående från vänster: Göran Bergendahl, Rune ”Sôffi” Johansson, Sture ”KA” Andersson, Nils ”Huskvarna” Andersson, Stig Alexandersson och Egon ”Pôtta” Kempe. Knästående från vänster: Bengt ”Kôlarn” Svensson, Ulf ”Ulvas” Sjögren, Stig ”Lillen” Larsson, Folke ”Fylke” Bergendahl och Erik ”Boston” Alfredsson.

VBK:are utanför Carl Johanssons lager, vid Järnvägsgatan. Slutet av 1940-talet.
Stående från vänster: Carl-Hugo Christensson, Bertil Knutsson, Sture Andersson, Bengt ”Glader” Engström, Ivar ”Viten” Andersson, Bengt Johnsson, Erik ”Boston” Alfredsson och  Anselm Karlsson. Knästående från vänster: Henry ”Lången” Östling, Stig ”Lillen” Larsson, Rune ”Bagarn” Lindström, Göte Aronsson och Erik Fasth.

Vårgårda Bandyklubb, B-lagsspelare från omkring 1955. Kvinnestadsjön vid badplatsen.
Stående från vänster: Lars-Olof Hafström, Paavo Casserblad, Bertil ”Jonas” Johnsson, Lennart Andersson (Degrénius), Sture Andersson, Rune ”Sôffi” Johansson och Gert Berg. Knästående från vänster: Rune ”Bagarn” Lindström, Lars-Åke Kempe, Rolf Berg,  Gunnar ”Smäcken” Andersson, Arne Torin (Olsson) och Ivan Svensson.