Kvinnestads idrottsplats (Jarlaplan)

Planen syns fortfarande  som en öppning i skogen (krysset). Belägen mellan
Grytåsen och Fägred, strax innanför gränsen till Jällby. Området tillhör numera Remmene skjutfält. Var i bruk under 1930, -40 och -50-talen.

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnestads idrottsplats (Jarlaplan) fotograferad våren 2011.
Foto: Irene Lennstrand

Kvinnestads BK. Lagbild från 1932.