Bli medlem

Bli medlem i WIHS

Medlemsavgift enskild medlem:  100:-/år
Medlemsavgift föreningar: 150:-/år
Medlemsavgift företag: 500:-/år (minimum)

Som medlem får man fyra nummer årligen av medlemstidningen,Westgötarnas Idrottshistoria”.
Företag får dessutom sin logga presenterad på Sällskapets hemsida (startsidan).

Medlemsansökan kan ske till Stig Sjögren, tel.: 0322-62 36 51, e-post: stigs46@telia.com

Här kan ni läsa äldre nr. av ”Westgötarnas Idrottshistoria”.
www.westgotaihs.se/Publikationer/tidigareutgavoravwi-tidningen