Högelids Tennisklubb

Föreningen, som har sin hemvist i Siene, bildades 1984. Våren 1985 påbörjades arbetet med att anlägga en tennisbana, som invigdes den 10 augusti 1985. 2013 hade klubben 49 medlemmar. Den egentliga tennisverksamheten, som klubbtävlingar etc, är numera (2023) mycket ”sparsam”. Man har dock haft som ambition att hålla tennisbanan i ett ”så gott skick som möjligt”.

Styrelsen 1984/85: Lennart Forsberg (ordförande), Magnus Claesson (sekreterare), Egon Stenseke (kassör), Bertil Olsson (ledamot), Carl-Gustav Andersson (ledamot).


Den första verksamhetsberättelsen.


Klubbens tennisbana den 29 juni 2011.
Foto: Stig Sjögren