Skogens plan

Denna mindre fotbollsplan var belägen intill Kronans gamla skjutvall på Tånga hed. Planen iordningställdes och nyttjades under 1950- och 1960-talen, främst av ungdomarna från Tånga-området. Mot slutet av 1950-talet bildade man t.o.m. en kvartersklubb, Skogens IF (från början av 1960-talet IFK Skogen), som bl.a. ”matchade” mot andra kvartersgäng i samhället. Omkring år 2005 förvärvade Västkuststiftelsen det gamla militärområdet på Tånga hed, till vilket även fotbollsplanen hörde. Gränsen, med tillhörande staket, drogs olyckligt tvärs över planen, som därigenom förlorade mycket av sitt användningsområde. Till stort förfång, inte minst för bl.a. skolorna i området.

Under 1960- och 1970-talen hade ungdomarna kring Boråsvägen- Tångaområdet även tillgång till ytterligare en fotbollsplan. Den låg vid ”Fölet”, mellan fastigheten Boråsvägen 29 och nuvarande Fridhemsgatan. Området är sedan länge bebyggt.

Bilden ovan är från en ”fotbollskväll” på Skogens plan 1962. I målet, Per-Axel ”Pelle” Anderzén. T.h. om denne syns Sture Åhman och Jörgen Johansson (Damborg).
Foto: Stig Sjögren

Några ”Skogenmedlemmar” från tidigt 1960-tal. Från vänster: Alf Cederberg, Bernt
Carlsson, Kent Karlsson, Per-Axel ”Pelle” Anderzén  och Håkan Håkansson.
Foto: Stig Sjögren

Skogens plan i juli 1996. Fortfarande är planen ”användbar”.
Foto: Stig Sjögren

Skogens plan den 21 december 2008. Västkuststiftelsens gräns, med
tillhörande staket, går nu tvärs över planen, som därmed mist halva ytan.
Foto: Stig Sjögren

Skogens plan den 14 april 2015. Den del av planen som inte betas
erövras nu sakta av sly och buskar.
Foto: Stig Sjögren

Skogens plan den 23 mars 2019. Staketet som tidigare delade planen har
nu flyttats. Planen har därmed återfått sin forna yta. Kanske kan
den åter bli en ”tummelplats” för ”de yngsta” i kringområdet?
Foto: Stig Sjögren