Fotbollsplaner i Asklanda och Ornunga

I Asklanda och Ornunga fanns ”en gång i tiden” några mindre fotbollsplaner, där traktens pojkar samlades och spelade fotboll. I Ornunga fanns det en plan vid Västergården och en i Algutsgärde. I Sjötorp fanns dessutom en hoppgrop för längd- och trestegshopp. Under 1950- och 1960-talen hade pojkarna i Blekene och Romnefall sin fotbollsplan på en liten åker vid Romnefallsvägen.

Merparten av uppgifterna är hämtade från Svältornas fornminnesförenings årsskrift 2004 i en artikel om ”Lite idrottshistoria i Asklanda och Ornunga” av Leif Brunnegård.

 

 

 

 

 

 

 

Sten Johansson (t.v.) och Jörgen Lindgren på den f.d. fotbollsplanen
i Algutsgärde den 5 november 2011.
Foto: Stig Sjögren

Den f.d. fotbollsplanen vid Västergården. 5 november 2011.
Foto: Stig Sjögren

F.d. fotbollsplanen ”Källbergs lycka” i Blekene. 5 november 2011.
Foto: Stig Sjögren