Christenssons minigolfbana

Privat minigolfbana, som låg i anslutning till fastigheten Kungsgatan 3 (nuvarande
Stockholmsvägen 14). Anläggningen var i bruk endast under några få år från slutet
av 1940-talet till början av 1950-talet. Ragnar Arvidsson minns att det, förutom de
fem banorna, fanns en gulbrun korvkiosk på området, där ägaren, Carl Christensson,
brukade sälja varmkorv. Minigolfbanan låg inom det streckade området. (Flygfoto
från 1957.) På den öppna platsen hitom Församlingshemmet (mitt emot golfbanan)
fanns en mindre fotbollsplan, där kvarterets ”ungar” brukade spela fotboll.

Församlingshemmet från ”gatunivå”. Här kan man också se den ovan nämnda
”mindre fotbollsplanen”. Bilden förmodligen från ungefär samma tid som flygfotot.