Christenssons minigolfbana

Privat minigolfbana, som låg  anslutning till fastigheten Kungsgatan 3 (nuvarande Stockholmsvägen 13). Anläggningen var i bruk endast under några få år från slutet av 1940-talet till början av 1950-talet. Ragnar Arvidsson minns att det, förutom de fem banorna, fanns en gulbrun korvkiosk på området, där ägaren, Carl Christensson, brukade sälja varmkorv. Minigolfbanan låg inom det streckade området (flygfoto från 1957). På den öppna platsen hitom Församlingshemmet (mitt emot golfbanan) fanns en mindre fotbollsplan, där kvarterets ”ungar” brukade spela fotboll.

Församlingshemmet från ”gatunivå”. Här kan man också se den ovan nämnda
”mindre fotbollsplanen”. Bilden förmodligen från ungefär samma tid som flygfotot.