Vårgårda Hockey Club

Vårgårda Hockey Club är resultatet av en utbrytning från Vårgårda IK, där man tidigare hade varit en självständig sektion. Formellt lades VIK:s ishockeysektion ned den 23 mars 1983, vid ett extra årsmöte med klubben. Officiellt bildades sedan Vårgårda HC den 20 april 1983. Omgående satte man igång med att anlägga en isbana (Kesbergsrinken) i anslutning till den nybyggda Sporthallen. Som framgår av tidningsklippet nedan var klubbens stora ambition att få till stånd en ishall. Detta blev dock en dröm, som tog 24 år att förverkliga! Först under 2011 kunde man påbörja arbetet med att ”bygga in” den gamla Kesbergsrinken. Den 10 september 2011 kunde så hallen äntligen invigas under stor pompa och ståt. Vårgårdas föreningssponsor nr. 1, Per-Uno ”Pua” Hafström, fick ge namn till hallen, som ”döptes” till Puahallen.

Sportsligt har VHC ofta fört en ojämn kamp mot sina bättre lottade konkurrenter, som tidigare haft avsevärt bättre förutsättningar. Undantaget har varit klubben duktiga tjejer, som under ett par säsonger (2012-13 och 2013-14) nådde så långt upp i seriesystemet som till div. I.


Klipp ur Alingsås Tidning mars 1983.

Kesbergsrinken den 2 april 2010.
Foto: Stig Sjögren

Puahallen den 7 oktober 2011.
Foto: Stig Sjögren

Tjejerna som skall leda VHC under div. I-säsongen 2012-13.
Från Alingsås Tidning den 10 oktober 2012.

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 1-2014.