Vårgårda Frisksportklubb

Frisksportarna i Vårgårda på cykelutflykt
i början av 1940-talet.
Stående från vänster: Okänd, Karl-Elof Andersson (Gegerfelt), Britta Johansson
(Christensen), Okänd, Ingrid Wallin (Andersson), okänd och Arvid Wallin.
Sittande från vänster: Karl-Erik Svensson och Henry Hagman.

 

 

 

 

 

Vårgårda Frisksportklubb var verksam under 1940-talet. Några handlingar finns ej sparade.

Verksamheten bestod mest av vandrings- och cykelturer. Några medlemmar deltog även i orienteringstävlingar som anordnades av frisksportklubbarna i grannskapet, bl.a. i Alingsås.

Styrelsen: Ordförande Arvid Wallin, sekreterare Karl-Elof Andersson (Gegerfelt).

Förmodligen ”självdog” föreningen (avhållsamheten från alkohol, tobak och dans som var inskrivet i stadgarna, kan ha varit en orsak), för 1943 är några av frisksportarna med vid bildandet av OK Kullingshof .

Under 1945 hyr Frisksportarna Blå hallen  på Kungsgatan.

Alingsås Frisksportarklubb bildades 1937 men ombildades senare till Alingsås Friluftsklubb.

Svenska Frisksportförbundet bildades 1935 genom en sammanslagning av tre föreningar med likartad målsättning: Frisksportförbundet Järnringen (manlig, bildad 1931), Frisksportförbundet Silverringen (kvinnlig, bildad 1934) och Förbundet för Fysisk Fostran (bildad 1913). Dessa föreningar hade vuxit fram ur den rörelse som kallades frisksport, vars ändamål var att främja folkhälsa genom kroppsövning och ett sunt levnadssätt.

Svenska Frisksportförbundet är en demokratisk organisation, obundet i religiösa och partipolitiska frågor men tar ställning i olika samhällsfrågor.

Frisksportarnas medlemsring föreställer Torshammaren i en solring.

I Järnringens medlemsregler rekommenderades att klubb bildades genom att ett antal järnringare på samma ort slog sig samman för gemensam träning, härdning och friluftsliv.


Frisksportarnas ring.

Stående längst bak från vänster: ”Putte” Kvick, Bertil Larsson, Bert Olausson och Karl-Elof
Andersson (Gegerfelt). Mellanraden från vänster: Arvid Wallin, Axel Sjösten, Holger Johansson
(Jerråker), Tor Jonsson, Sven Olsson, Karl-Erik Svensson, Henry Hagman och Aina Larsson.
Första raden från vänster: Rune Olofsson, Arne Norrsjö, ? Blomgren, Ingrid Wallin,
Britta Johansson och Kerstin Olofsson.

Bakre raden från vänster: Sven Olsson, Tor Jonsson, Birger Jansson och Henry Hagman.
Sittande från vänster: Arne Norrsjö, Kerstin Olofsson, Bertil Olausson, Ingrid Wallin,
Bertil Larsson och Karl-Elof Andersson (Gegerfelt).
Längst fram från vänster: ”Putte” Kvick och Karl-Erik Svensson.