Södra Härene Skytteförening

Södra Härene Skyttegille bildades 1902
Namnbyte sker till Södra Härene Västra Skytteförening (nämns 1925-1957).

Föreningen tillhörde Västgöta-Dals Skytteförbund och ingick i Alingsås skyttekrets.

Föreningens första skjutbana var belägen mellan Fötene Nordgården ”Freiholtz” och Dalslunds ägor. 1925 anläggs ny skjutbana, och var förlagd mellan Dalslund ”Modigs”, och Björbo. Arrendekontrakt skrivs i februari 1925 ”cirka 1 har Eggamossen i Fötene Afsegård Solhall” och Fötene Ledsgården..

På Freiholtz ägor hade föreningen en festplats, kallad ”Föta”. Mellan åren 1929-1935 fanns här en riktig dansbana (trägolv), med elektrisk belysning. Var belägen mittför ”Föta” fågeldammar.

Styrelsen:

Ordf. 1907- Frans Larsson, 1909- Karl Modig (1957)

Sekr. 1940- Carl-Erik Aldén (1957)

Kassör: – Bror Freiholtz, 1930- Fritz Modig, 1954- Sven Johansson (1957)

Medlemmar : 1954 – 57 st.

Fanns 1983.

Karl Modig (f. 1882), Dalslund, var med vid starten 1902,
ordförande från 1909, visar stolt upp sina skyttemedaljer.