Södra Härene Skytteförening

Södra Härene Skyttegille bildades 1902
Namnbyte sker till Södra Härene Västra Skytteförening (nämns 1925-1957).

Föreningen tillhörde Västgöta-Dals Skytteförbund och ingick i Alingsås skyttekrets.

Föreningens första skjutbana var belägen mellan Fötene Nordgården ”Freiholtz” och Dalslunds ägor. 1925 anläggs ny skjutbana, och den var förlagd mellan Dalslund ”Modigs” och Björbo.

På Freiholtz ägor hade föreningen en festplats, kallad ”Föta”. Mellan åren 1929-1935 fanns här en riktig dansbana (trägolv), med elektrisk belysning.
Var belägen mittför ”Föta” fågeldammar.


Styrelsen

Ordf. 1907: Frans Larsson, 1909- Karl Modig (1957).

Sekr. 1940: Carl-Erik Aldén (1957).

Kassör: Bror Freiholtz, 1930: Fritz Modig, 1954: Sven Johansson (1957).

Medlemmar : 1954 – 57 st.

Fanns 1983.

Karl Modig (f. 1882), Dalslund, var med vid starten 1902,
ordförande från 1909, visar stolt upp sina skyttemedaljer.