Södra Härene Skytteförening

Södra H. Skytteförening sty. 1918

 

Styrelsen framför fanan 1918
Bakre raden från vänster: Bror Freiholtz (1891-1976), kassör, Fötene Nordgården, Karl Modig (1882-1957), ordförande, Dalslund, Erland Johansson (1887-1973), Fötene Afsegården. Sittande: John Kämpe (1887-1967), Eggvena, Frans Larsson (1888-1966), Fötene Västergården.

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Härene Skyttegille bildades 1902.
Namnbyte sker till Södra Härene Västra Skytteförening (nämns 1925-1957).

Föreningen tillhörde Västgöta-Dals Skytteförbund och ingick i Alingsås skyttekrets.

Föreningens första skjutbana var belägen mellan Fötene Nordgården ”Freiholtz” och Dalslunds ägor. 1925 anläggs ny skjutbana, och var förlagd mellan Dalslund ”Modigs”, och Björbo. Arrendekontrakt skrivs i februari 1925 ”cirka 1 har Eggamossen i Fötene Afsegård Solhall” och Fötene Ledsgården..

På Freiholtz ägor hade föreningen en festplats, kallad ”Föta”. Mellan åren 1929-1935 fanns här en riktig dansbana (trägolv), med elektrisk belysning. Var belägen mittför ”Föta” fågeldammar.

Styrelsen:

Ordf. 1907- Frans Larsson, 1909- Karl Modig (1957)

Sekr. 1940- Carl-Erik Aldén (1957)

Kassör: – Bror Freiholtz, 1930- Fritz Modig, 1954- Sven Johansson (1957)

Medlemmar : 1954 – 57 st.

Fanns 1983.

Karl Modig

 

Karl Modig (f. 1882), Dalslund, var med vid starten 1902, ordförande från 1909, visar stolt upp sina skyttemedaljer.

 

Södra Härene Skytteförening