Vårgårda Flygklubb

Vårgårda Flygklubb bildades omkring 1975, sedan Vårgårda Flygfält färdigställts. När klubben var som mest aktiv, omkring 1980, anordnades bl.a. välbesökta flygshower (1980 och 1982). Klubben blev relativt kortlivad och upphörde omkring 1983.

Osäkert vilka som ingick i den absolut första styrelsen, men 1978 tycks denna trio innehaft de viktigaste posterna: Helge Sturk (ordförande), Jan Asterlind (sekreterare) och Roy Olsson (kassör).

Bilderna nedan är från den 16 maj 1982, då bl.a. Christer Hjort, från F7 Såtenäs, kom på besök och gjorde en hisnande uppvisning med sin AJ 37 ”Viggen” (37057). (Christer Hjort hade även svarat för en uppvisning vid klubbens flygshow 1980.)

AJ 37 ”Viggen” landar på Vårgårda Flygfält den 16 maj 1982.
Foto: Stig Sjögren

AJ 37 ”Viggen” (37057) på Vårgårda Flygfält den 16 maj 1982.
Foto: Stig Sjögren

F.d. Flygvapnets Sk 50 ”Saab Safir” (50009) på Vårgårda Flygfält den 16 maj 1982.
Flygplanet är här civilregistrerat.
Foto:  Stig Sjögren

Från den 5 december 1977 till den 10 december 1982 var klubben ägare till
denna Cessna F172L, som man köpt av Stil-Air AB, Vårgårda. Flygplanet
såldes senare till Finland, där det fick reg. OH-COR.
Foto: Sven Stridsberg

Vårgårda Flygklubbs medlemsblad nr. 2-1980