Bågskytteklubbens övningsplats

Vårgårda Bågskytteklubb, som verkade från 1948 fram till omkring 1956,
hade ett övningsområde på Tånga hed, i den s.k. ”Åhmans skog”. Där fanns
även bod, i vilken man förvarade tavlor och annan materiel. Bodens ungefärliga
läge har markerats med ett ”X” på kartan ovan. Övningsområdet, som på den
tiden bestod av ljunghed, låg strax norr om ”X:et”. På kartan grönmarkerad.
Som närmaste ”granne” hade man Skogens plan. (Kartan är en detalj av en
orienteringskarta, upprättad 2011 av Vårgårda-Kartor, Anders Sjögren.)
Boden stod kvar fram till omkring 1960.

Den öppna platsen, som Vårgårda Bågskytteklubb hade som övningsplats,
är numera skogbevuxen. Mellan träden, till höger. skymtar Skogens plan.
Bilden tagen den 14 mars 2015.
Foto: Stig Sjögren