Bågskytteklubbens övningsplats

Vårgårda Bågskytteklubb, som verkade från 1948 fram till omkring 1956, hade  ett övningsområde på Tånga hed, i den s.k. ”Åhmans skog”. Där fanns även bod, i vilken man förvarade tavlor och annan materiel. Bodens ungefärliga läge har markerats med ett ”X” på kartan till höger. Övningsområdet, som på den tiden bestod av ljunghed, låg strax norr om ”X:et”. På kartan grönmarkerad. Som närmaste ”granne” hade man Skogens plan. Kartan är en detalj av en orienteringskarta, upprättad 2011 av Vårgårda-Kartor, Anders Sjögren. Boden fanns kvar fram till omkring 1960.

Den öppna platsen som Vårgårda Bågskytteklubb hade som övningsplats
är numera skogbevuxen. Längre bort kan man skymta Skogens plan.
Bilden tagen den 14 mars 2015.
Foto: Stig Sjögren