Kvinnestads Skytteförening

Föreningen bildades omkring 1904 på initiativ av komminister Gustaf Sandzén

Komminister Gustaf Sandzén

Ordförande var Alfred Andersson (1860-1928) i Galstad Östergården, Asklanda. Föreningens skjutbana låg i Änet med skjutplatser i närheten av Bosgården och med skjutvallen strax innanför den s.k. Älgalyckan, mitt emot där nu Ringvägen tar av mot Landa. En paviljong fanns, som senare flyttades till Riddartorp (nuvarande Viktorssons) där den blev hönshus. Föreningens verksamhet blev tydligen inte så långvarig.

 

Källa: Svältornas Fornminnesförenings årsskrift 1995.