Sundolittplan

Fotbollsplanen låg i anslutning till Sundolitt AB, var också ägare till planen. Från 1970-talet fram till halvårsskiftet 2010 hyrde Södra Härene IF planen som främst användes för ungdomsfotboll och träningar.

Bilden ovan: Ungdomsmatch på Sundolittplan den 6 maj 2010. (I bakgrunden Hobergs f.d. skola.)
Foto: Stig Sjögren

Från en flickmatch på Sundolittplan 1999.
SHIF:s eldsjäl nr. ett, Håkan Robertsson, dömer.
Bilden från SHIF:s jubileumsskrift 1999.

Södra Härene IF:s F12-lag fotograferade på Sundolittplan 1999
Bakre raden från vänster: Tränaren Jenny Josefsson, tränaren Jennie Gillqvist
och tränaren Gunilla Frantzich. Mellanraden från vänster: Erika Johansson,
Rebecka Jansson, Erika Levinsson, Sofia Frantzich, Hanna Haga och Charlotte
Andreasson. Främre raden från vänster: Jenna Keränen, Sara Josefsson,
Marielle Björklund och Jennifer Nilsson.
Bilden från SHIF:s jubileumsskrift 1999.