Fotbollsplanen i Sölvatorp

Flygfoto över delar av Sölvatorp. Den mörka rektangeln i bildens överkant visar den ungefärliga platsen för den fotbollsplan som var ”hemmaplan” för Sörens BK, vilka var verksamma åren kring 1930. Numera kan man inte längre se några spår efter fotbollsplanen. På platsen där planen en gång låg växer idag tät björkskog.

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Andersson på ”fotbollsplanen”  den 3 juni 2017.
Foto: Stig Sjögren