Ornunga Skytteförening

Ornunga skytteförening bildades vid ett  möte den 9 augusti 1940
Initiativtagare var Ewald Johansson, Simon Johansson, Erik Andersson, Svante och Gunnar Axelsson, Konrad Magnusson och Josef Johansson.

Den första styrelsen: Simon Johansson, Östergården, ordförande, Erik Andersson, Fastorp, sekreterare, och Josef Johansson i Nolgården, kassör, tillika materialförvaltare.

Föreningen fick 25 medlemmar vid starten. Tillhörde Älvsborgs Skytteförbund och Gäsene Skyttekrets.

Josef Johansson, Nolgården, upplät mark till en skjutbana med 200 och 300 meters vall. Arrendekontraktet skrevs på 20 år, och det årliga arrendet fastställdes till 25 kr. Söndagen den 8 december 1940 invigdes banan med skyttetävlingar.

Konrad Magnusson hade ansvaret för ammunitionen och när det var dax för skjutning kom han med ammunitionslådan bak på sin cykel.

Föreningen anordnade både banskytte och fältskjutningar, och hade licens på och ägde sju stycken mausergevär. Dessa utlånades till medlemmar som inte ägde egna vapen.

Fram till 1968 hade föreningen regelbunden verksamhet, men intresset hade då minskat, och under de följande 10 åren låg verksamheten nere. Inga årsmöten hölls, i varje fall skrevs inga protokoll, och vid ett sammanträde med ”f.d. medlemmar” den 22 augusti 1978 beslutades enhälligt att upplösa föreningen. Man beslöt också att föreningens kontanta tillgångar, 492 kronor, skulle skänkas till Asklanda-Ornunga församlingshem. Föreningens handlingar förvaras i Svältornas Fornminnesförenings arkiv. I vardagligt tal sa man att skjutbanan var på ”Josefa marker” nuvarande ägare heter Holm.

Källa: Svältornas årsskrift, Leif Brunnegård.

Stående skjutning mot helfigur.