Vårgårda Schackklubb

 

Vårgårdamästerskap vid klubbens 10-årsjubileum, i Blå Hallen,
den 10 april 1943. Stående från vänster: Sigfrid ”Sigge” Svensson,
Harry Karlsson, två okända, Sven Bergsten, Erland Öster, Gustav Adolf
Westlund, Folke Hakberg, okänd och Knut Englund. Sittande från vänster:
Ernst Karlsson och Valter Cederberg.

Bildades den 12 januari 1933 på initiativ av Sven Bergsten  och Ernst Carlsson. Redan 1925 hade gjorts ett försök att bilda en schackklubb i Vårgårda. Den nya klubben fick vid starten 17 medlemmar.

Ur stadgarna 1951
Vårgårda Schackklubb – ansluten till Västergötlands Schackförbund och därmed till Sveriges Schackförbund – är en sammanslutning av för schack intresserade personer. Föreningens ändamål är att bilda en föreningspunkt för vänner av schackspelet samt att genom tävlingar och undervisning främja ökad färdighet och fördjupad insikt i spelet.

Vårgårdamästerskap spelades varje år  och man tävlade om en ståtlig pokal som skulle erövras tre gånger. Tävlingen kallades för ”Cupen”. Första inteckning i priset erhöll Ivar Ohlson, 1935 Karl Fasth, 1936 Arne Winqvist, 1937 K J Andersson, 1938 K J Andersson, 1939 Folke Hakberg, 1940 Knut Sandsten, 1941 Valter Cederberg, 1942 Knut Sandsten, 1943 Folke Hakberg, 1945 Valter Cederberg, 1946 Knut Sandsten, 1947 vanns den slutligen av Knut Sandsten, efter 15 års ”vandrande”.

Styrelsen
Ordf. Karl Fast 1933-1936, Arne Vinqvist 1936-1937, Sven Bergsten 1937-1951, Gunnar Nygren 1951-19??, Anselm Carlsson 1966
Sekr. Iwar Ohlson 1933-1936, Sigge Svensson 1936-1949, Volrat Svensson 1949- 1966?
Kassör Bertil Johansson 1933-1936, Ernst Carlsson 1936-19??, Artur Erwegård 1966
Styrelsen 1953 – Gunnar Nygren, Valter Cederberg, Volrat Svensson, Anselm Carlsson och Albert Carlsson.
Sven Bergsten blev hedersledamot 1950 och Ernst Carlsson 1951.

Klubblokal – Blå hallen (fanns 1938-1948) vid Göranssons bilverkstad, från 1947 uppackningssalen vid Vårgårda Hotell, 1966 Länklokalen. Matcher spelades även på cafeérna i Vårgårda.

1939 – Uppsattes ett vandringspris mellan Vårgårda och Västra Bodarne schackklubbar. Som vanns av Vårgårda 1943.

1942 – Gick klubben med i Västergötlands schackförbund (startår 1919) och Varaortens schackallians.

1953- Klubben firar 20-årsjubileum. Man har ett 20-tal medlemmar. Styrelsen bestod av: Gunnar Nygren, Valter Cederberg, Volrat Svensson, Anshelm Carlsson och Albert Carlsson. Hedersledamöter: Sven Bergsten och Ernst Carlsson.

1958 – Firas 25-årsjubileum på Vårgårda hotell.

1966 – Styrelsen: Ordf. Anshelm Karlsson, v. ordf. Albert Karlsson, sekr. Wolrath Svensson, kassör Artur Erwegård, turneringsledare: Gustav Andreasson, ungdomsledare: Lars Svensson.

Numera är klubben vilande/nedlagd.

Vårgårdamästerskap omkring 1934. Stående från vänster: Einar Sjöstrand,
Gustav-Adolf Westlund, Arne Vinqvist, Knut Englund, Ernst Karlsson och
Sigfrid ”Sigge” Svensson. Sittande från vänster: Karl Fasth och Sven Bergsten.

Vårgårdamästerskap, okänt år. Stående från vänster: Ernst Karlsson, Volrat Svensson,
okänd, Karl-Erik Johansson, Gustav-Adolf Westlund och Bernt Andersson.
Sittande från vänster: Valter Cederberg, Nils Svantesson och  Folke Hakberg.

Vårgårdamästerskap 1941, förmodligen på Nya Kaféet (f.d. Café Göta), på
Järnvägsgatan. Från vänster: Valter Cederberg, Folke Hakberg och Sigge Svensson.

Klubbmästerskap 1946 i Blå hallen. Stående från vänster: Sigge Svensson
och Folke Hakberg. Sittande från vänster: Sven Bergsten  och Knut Englund.

På samtliga bilder kan man se den s.k. ”Vårgårdamästerskapspokalen”.
Ett vandringspris som tillföll segraren i de årliga klubbmästerskapen.
1947 erövrades pokalen för alltid av Knut Sandsten. Efter Knuts bortgång
kom pokalen i sonen Jörgens ägo.
Bilden: Knut Sandsten 1950.