Södra Härene Skolidrottsförening

Bildades år 1950  och uppgick samma år i RF. Fick vid starten 24 medlemmar.
Föreningen upphörde troligen innan decenniet var tillända.