Isbanan i Östadkulle (”Fattigflogen”)

Mitt emot Östadkulle tätort, på västra sidan av väg 180, ligger denna, delvis, nedlagda isbana, som i folkmun kallats för ”Fattigflogen”. (Namnet härleder till fattigstugan, som en gång låg vid dammen samt flogen, som betyder vatten.) Banan har använts av flera generationers ungdomar, säkert från 1930-talet och framåt. Genom naturlig påfyllning av vatten från ovanliggande bergshöjd har förutsättningarna varit goda för att tidigt få tillgång till is. Senare engagerade sig den villa- och samhällsförening som fanns i Östadkulle. Gunnar Persson grävde ut dammen, så den blev lite större och fyrkantig. Den första belysningen tillkom omkring 1980 när gatubelysningen i villaområdet skulle bytas ut. Kommunen och Samhällsföreningen bidrog ekonomiskt till att sex st. stolpar, med belysning, kom upp vid banan samt en vid infarten. Till hjälp hade man Jerker Johansson, Kolbäck, som grävde ner stolparna. En barack, där man kunde ta på sig skridskorna, skänktes av Lena-Hol Skytteförening. Omkring 2005 brann baracken ned sedan några barn lekt med elden. Det gjordes också insamlingar för anskaffning av material. Det spelades även matcher med och mot ynglingar i omnejden. 2012 fick banan ny belysning tack vare några eldsjälars engagemang.

Bilden ovan är tagen den 18 april 2016.
Foto: Stig Sjögren

Isbanan den 18 april 2016.
Foto: Stig Sjögren