Tångahallen

Fotbolls- och evenemangshall på Tånga hed. Uppförd under år 2006 och 2007 av Tångahallen AB, som är ett bolag, ägt av Vårgårda IK. Natten till den 31 maj 2010 totalförstördes hallen av en förödande brand. Nästan omgående beslutades att hallen skall återuppbyggas. När alla ”formaliteter” med försäkringsbolag m.fl. var avklarade tog återuppbyggnaden fart. Redan den 20 mars 2011 var hallen klar att ta emot de deltagande lagen i första omgången av Hemköp Futsal Cup. Den 1 juni 2011, ett år efter branden, återinvigdes Tångahallen under stor ”pompa och ståt”. Hallens främste ”välgörare”, Per-Uno ”Pua” Hafström, fick äran att ”klippa bandet”. Under 2015 uppfördes en bowlinghall i anslutning till Tångahallen och 2019 fick Tångahallen ytterligare en tillbyggnad i form av en padelhall.

Bilden ovan: Tångahallen före branden den 31 maj 2010.
Foto: Stig Sjögren


Tångahallen i december 2008.
Foto: Stig Sjögren


Efter branden inhyrdes ett större tält för att kunna genomföra
alla arrangemang som bokats under sommaren 2010.
Foto: Stig Sjögren


Likt ”Fågel Fenix”, har Tångahallen återuppstått!
Bilden tagen den 5 juni 2011.
Foto: Stig Sjögren


Tångahallen, med Kesberget i bakgrunden, den 7 juni 2011.
Foto: Stig Sjögren

Tångahallen och, den under 2015 uppförda, bowlinghallen (PUA´s Bowlinghall t.h.).
Bilden är tagen den 25 september 2015.
Foto: Stig Sjögren

Tångahallen med Pua´s Bowling och Pua´s Padelhall den 23 december 2019.
Foto: Stig Sjögren