Tånga Hed

”VIK-ikonen” Per ”Pelle” Sjöstrand hälsar
välkommen till Tånga Hed.
Foto: Bertil Hedlund (2020-04-19)

Klubbhuset med A-planen i förgrunden. 15 juli 2016.
Foto: Stig Sjögren

Under 2021 och 2022 uppfördes en läktare med tillhörande klubb- och samlingslokal på
Tånga Hed. För merpatern av byggets finansiering svarade Ulla och ”Pua” Hafström, som också
”döpte” byggnationen till ”Pua Arena”. Den 6 maj 2023, i samband med derbyt mellan Vårgårda IK och
Alingsås IF FF, var det officiell invigning av den nya anläggningen med ”Pua” som ”bandklippare”.
Samtidigt fick Tånga Heds A-plan en namnändring till Tånga Hed Pua Arena A.
Bilden tagen den 30 oktober 2022. Foto: Stig Sjögren

Lottakåren marscherar 1949. Bilden tagen från taket på Tångahemmet.
Den röda pilen t.h. visar fotbollsplanen på Tånga Hed.
Vid pilens t.v. syns VIK:s omklädningsbarack.

Från en fotbollsmatch på Tånga Hed någon gång under 1930-talet.
Notera planens beskaffenhet samt att spelarna saknar siffror på ryggen.

Från en fotbollsmatch på Tånga Hed omkring 1945. Rune Ekman i
VIK-målet har just lagt ”beslag” på bollen. Målet som Rune Ekman
”vaktar” stod ungefär på nuvarande Tångavägen.

Detalj av vykort från 1964, som visar idrottsplatsen Tånga Hed med Tångarinken
överst till höger. Hitom rinken, träningsplanen (grus), som efter A-planens
tillkomst  (1983) benämns ”C-plan”. Den tidigare fotbollsplanen (bilderna ovan)
låg hitom klubblokalen, med ena målet nere vid nuvarande Tångavägen.

Idrottsplatsens gamla entré, vid Tångavägen, sommaren 1965. Sedan 1983,
då den nya fotbollsplanen (A-plan) stod färdig, är huvudentrén flyttad
och sker numera från Artillerigatan.
Foto: Stig Sjögren

När den nya fotbollsplanen (A-planen) stod färdig 1983, flyttades
idrottsplatsens huvudentré  till sin nuvarande plats, med ingång
från Artillerigatan. Bilden tagen den 11 juli 2015.
Foto: Stig Sjögren

Redan 1905 började det idrottas på Tånga Hed. Nämnda år bildades nämligen Wårgårda IF, som förlade sin versamhet på området. Föreningen blev dock inte långlivad ty redan 1911 lades verksamheten ned.

1920, då Vårgårda IK bildades, var det åter dags att ta platsen i besittning, vilket framgår av protokoll från bildandemötet, där bl.a. följande lämnats till eftervärlden: ”Öfningarna skola börja i medio af april, sedan den af Kronan upplåtna idrottsplatsen på Tånga Hed iordningställts.” Standarden på idrottsplatsen lämnade emellertid en del övrigt att önska, och ofta klagades det på fotbollsplanens beskaffenhet.

1951 påbörjades så äntligen arbetet med att anlägga en modern idrottsplats. Under tiden arbetet med den nya idrottsplatsen pågick, spelade VIK sina fotbollsmatcher på en provisorisk plan, ute på Tånga hed. Hösten 1952 kunde friidrottarna, så smått, börja använda den nya anläggningen. Fotbollsspelarna fick ”hålla sig” ännu ett år, tills gräsmattan ”vuxit till sig”. Den första matchen spelades den 9 augusti 1953, då VIK tog emot IFK Tidaholm i div. IV Västergötland. Det var f.ö. klubbens första match i div. IV någonsin.

1962 började man dessutom anlägga en ishockeyrink, ”Tångarinken”, på området. Denna fanns kvar till 1981, då den fick lämna plats för den nuvarande A-planen, som invigdes den 23 juli 1983.

1998 påbörjades arbetet med att anlägga en 7-mannaplan, ”Pua-plan”, samt utvidgning av B-planen. Detta innebar att löparbanorna fick ”stryka på foten”. Dessförinnan, 1989, hade ett, delvis, nytt klubbhus tagits i bruk. (Delar av det gamla klubbhuset, från 1967, fanns dock fortfarande kvar.) I samband med klubbhusbygget började man undersöka om det var möjligt att köpa loss idrottsplatsområdet från Kronan. Detta blev verklighet 1994. Under 2003 färdigställdes även en boulebana inne på idrottsplatsområdet.

Under våren och sommaren 2010 gjordes C-planen om och fick konstgräsbeläggning. Vidare gjordes förberedelser för anläggning av ytterligare en 7-mannaplan, som färdigställdes under våren 2011. I samband med återinvigningen av Tångahallen, den 1 juni 2011, förklarades även konstgräsplanen och den nya 7-mannaplanen, ”Ulla-plan”, officiellt invigda.

2021-2022 uppfördes en läktare, med tillhörande klubblokal, längs A-planen. För huvuddelen av finansieringen stod Ulla och ”Pua” Hafström. Tånga Heds nya ”tillskott” kom att kallas ”Pua Arena”.

Midsommarfirande på Tånga Hed 1983.
Foto: Stig Sjögren

Klubblokalen sommaren 1986.
Foto: Stig Sjögren


Annons i Alingsås Tidning inför invigningen
av den nya fotbollsplanen den 23 juli 1983.

”Knôkat” längs A-planen vid invigningen, och matchen
mellan IF Elfsborg och  TJ Vitkovice, den 23 juli 1983.
Foto: Vårgårda Fotoklubb

Tånga Hed i oktober 2000. A-plan och klubbhus.
Foto: Stig Sjögren

Under våren 2004 färdigställdes en boulebana på Tånga Hed.
Bilden tagen den 7 maj 2010.
Foto: Stig Sjögren

Hösten 1961 arrangerade, den då nybildade, Vårgårda CK en
bancykeltävling på Tånga Hed.
Foto: Stig Sjögren

Skol-KM på Tånga Hed 1959. Final 60 m för pojkar födda 1946.
Vårgårda Centralskola (senare Gullhögskolan) vinner dubbelt genom
Egon Strandberg  (längst t.h. och Stig Sjögren (3:e från vänster).
Foto: Åke Svensson

Friidrott på Tånga Hed 1960. Vårgårda IK möter Svenljunga IK i en klubbmatch.
Bilden är från 100- metersloppet, med VIK-löparna, Lars Andréasson
(längst till vänster) och Stig Brehag (3:e man från vänster).
Foto: Helge Olsson

Ungdomsmatch i friidrott 1961 mellan Vårgårda IK och IK Argus, Borås.
Start 100 m Pojkar 15-16 år. Tjuvstart på VIK:s Stellan Bengtsson
(i mitten). Längst till höger: VIK:s Egon Strandberg
Foto: Stig Sjögren

Friidrott på Tånga Hed 1967. Vårgårda IK möter SC Urania, från Hamburg,
i en klubbmatch. Bilden är från starten på 400 m. För VIK: Gusten Anderzén
(längst fram) och  Stig Brehag (skymd, i röda byxor). Notera grushögarna i
bakgrunden. Senare, samma år, uppfördes där en ny klubblokal.
Foto: Egon Strandberg

Gusten Anderzén klarar höjden vid en klubbmatch på Tånga Hed hösten 1967.
Notera att den, ovan nämnda, nya klubblokalen nu kommit på plats.
I och med detta fick man ett modernare klubbhus, som ersättning
för ”det gamla uthuset från Johannedalskolan”.
Foto: Egon Strandberg

Sista bilden på Tånga Heds löparbanor, den 24 februari 1998.
Strax därefter påbörjades arbetet med att anlägga en 7-mannaplan
(”Pua-plan”) samt utvidgning av B-planen. Detta innebar att
löparbanorna fick ”stryka på foten”. Därmed var klubbens
arenafriidrott definitivt ett avslutat kapitel.
Foto: Stig Sjögren

Fotboll på Tånga Hed (nuvarande B-planen) mellan Vårgårda IK och
Herrljunga SK 1973. VIK:s Björn ”Gubben” Ekman i kamp med
HSK-försvaret. (Notera att den första omklädningspaviljongen,
”det gamla uthuset från Johannedalskolan” nu är nedmonterat
och bortforslat.)

Fotboll på Tånga Hed 1980, på nuvarande B-planen. Som ett led i klubbens
60-årsfirande mötte VIK det engelska ligalaget, Fulham FC. Vid bollen,
med nr. 4, ser vi VIK:s lagkapten, Tore Bertilsson. Mellan de båda
Fulhamspelarna, Mikael Berg. Längst till höger, Kenneth Thorild.
VIK-spelaren bakom nr. 7 i Fulham är förmodligen Bertil Johansson.
Foto: Ari Eklund

2005-2007, och 2016-2019 arrangerade
Svenska Schäferhundklubben  SM för
schäferhundar (SSM) på Tånga Hed. VIK var
också involverade och skötte” den
övriga servicen” vid sidan av de egentliga
”hundtävlingarna”. Här ser vi framsidan
på 2007 års program.

Fotboll på Tånga Heds C-plan den 3 mars 2012. VIK möter
Dalsjöfors GoIF i en träningsmatch. (Sommaren 2010 belades
C-planen med konstgräs.)
Foto: Stig Sjögren