Ambjörntorps travbana

 

 

Privat träningsbana för travhästar. Banan anlades kring 1970-talets mitt.
Vid denna edition (juli 2012) har den emellertid inte använts på ett tiotal år,
och återerövras alltmer av den kringliggande skogen

Kartbilden är en detalj av en orienteringskarta från 2011, som framtagits
av Vårgårda-kartor, Anders Sjögren.

 

 

 

På detta flygfoto framgår tydligt hur skogen ”kryper” allt närmare den f.d. travbanan.