Vårgårda Miniracing Club

Föreningen, som bildades 1999, fick en relativt kort livslängd och upphörde redan omkring 2007. Från början var verksamheten förlagd till Sollebrunn varifrån den flyttades till Vårgårda. I inledningsskedet kallades föreningen Sollebrunn/Vårgårda Miniracingklubb. En bana för verksamheten uppfördes på Tånga hed (där Tångabadet nu är beläget). Vintertid hade klubben en inomhusbana i Tånga heds matsal.