Torben Rundqvist, f. 1954

Bosatt i Vårgårda. Gift med OS-skytten Monica Rundqvist.  Klubbar: Göteborgs SS, FOK Borås och Vårgårda PSK. Har sedan 1990-talet ”samlat på sig” ”massor” av svenska mästerskap i såväl Svenska Sportskytteförbundets (RF) som Svenska Pistolskytteförbundets  regi. Har dessutom ”ett otal” övriga medaljer från såväl internationella-, som svenska mästerskap, i klasser utanför ovan nämnda förbund. Bl.a. erövrade han under 2017 sitt senaste VM-guld i PPC.