Gevärsskyttebanan i Ingemarstorp

Grundstenar till skyttepaviljongen vid den första skjutplatsen. Här hade man tänkt att placera en bod (skyttepaviljong), vilket dock aldrig förverkligades.

Bilden tagen den 9 juli 2011.
Foto: Irene Lennstrand

 

 

 

 

Södra Härene Östra Skytteförening anlade skyttepaviljong och skjutbana på Ingemarstorp (numera Brogårdens mark/ägor) i Södra Härene.

Den första skjutplatsen var belägen på höjden, vid gränsen mellan Ingemarstorp och Ribbingsberg. Den uppfördes förmodligen i början av 1900-talet. Här syns grundstenar till skyttepaviljong, och en påbörjad skjutvall. Enligt Axel Fäldt, så blev aldrig skjutbanan färdigbyggd, utan anlades i skogen ovanför Ingemarstorp, med skjutriktning mot Lillesjön.

Paviljong och skjutplats låg uppe på en hög höjd. Det finns synliga rester efter urkilad sten. En stentrappa är lagd i berget, för att komma ner till skjutbanan.

Paviljongen skulle, enligt A. Fäldt vara en gammal bod. Idag (juli 2011) syns endast rester efter smidda spikar, på platsen. På 1950-talet fanns fortfarande synliga stockar.

Osäkert om när skjutbanan togs ur bruk, fanns i alla fall under första världskriget. Kanske övergavs den när Södra Härene Västra bygger en ny bana vid Dalslund 1925.

Stig-H Brehag – Skjutbanor vid trakten av Ribbingsberg. ”Jag tror att den aldrig blev färdig för skjutning men skulle ligga mellan Ingemarstorp och Ribbingsberg en bit upp i skogen där jag och framlidne Bengt Karlsson bodde (Hasselkroken). Dock lär det idag, enl. Sven-Olof Eckstrand, finnas en påbörjad skjutvall synlig. En annan skjutbana låg i skogen ovanför Ingemarstorp och användes ganska mycket. Här finns tydligen synliga rester kvar.”


Sven-Olof Eckstrand på platsen där paviljongen slutligen uppfördes.
(Notera resterna av grundstockarna i förgrunden.) Bilden tagen den 9 juli 2011.
Foto: Irene Lennstrand