Vårgårda Träningscenter, f.d. Power Gym

Tränings- och friskvårdsanläggning, som från 2010 hyr lokaler på Maskingatan. Tidigare var namnet Power Gym och fanns då i Vårgårda Möbelfabriks gamla lokaler i Hoberg, där verksamheten startade upp år 2003.

Ovan: Vårgårda Träningscenters nya lokal, på Maskingatan, den 5 maj 2011.
Foto: Stig Sjögren

V-rg-rda_Tr-ningscenter-_f-d
Power Gym, i Vårgårda Möbelfabriks gamla lokaler i Hoberg, hösten 2010.
Foto: Irene Lennstrand