Lundskullens Ridklubb


Lundskullens Ridklubb, på Lundskullens Gård i Södra Härene, var verksam som förening
under endast några få år (2012-2014). Verksamheten var i huvudsak inriktad på ridskola
med tillhörande tävlingar. På Lundskullens Gård hade klubben sin anläggning, som nu
drivs i privat regi.

 


Ridanläggningen i Lundskullen den 24 oktober 2016.
Foto: Stig Sjögren