Vårgårda Flygfält

Christer Hjort landar med ”Viggen” på Vårgårda Flygfält efter sin uppvisning vid flygklubbens flygshow den 16 maj 1982.
Foto: Stig Sjögren

Innan det nuvarande flygfältet blev verklighet, i början av 1970-talet, fanns ett flygfält längs nuvarande Wallentinsvägen. Fältet hade kommit till stånd 1966 på initiativ av bröderna Stig och Lennart Lindblad

Genom åren har en mängd olika verksamheter förekommit på Vårgårda Flygfält. Under 1980-talet, då Vårgårda Flygklubb var som mest aktiv, anordnade klubben bl.a. ”Vårgårda Flygshow” 1980 och 1982. Senare blev fältet även bas för hängglidflygning. Fallskärmklubben Cirrus, från Göteborg, använder numera fältet för sin verksamhet. Bl.a. har SM i fallskärmshoppning arrangerats vid några tillfällen.

Vårgårda Radioflygklubb, hade från 1976 fram till 1990 sin verksamhet på fältet, men man hade också ett modellflygfält i Saxtorp. Från 1990 har klubben eget flygfält i Frötorp.

Dragracing är ytterligare en verksamhet som förekommer på fältet. Här har bl.a. Vårgårda Motorklubb. varit arrangörer. Tidigare hade Vårgårda Flygklubb ansvaret även för detta arrangemang.

Med åren blev emellertid banans beläggning i så pass dåligt skick, att det inte längre gick att anordna dragracing på fältet. Stora investeringar i bl.a. ny asfalt gjorde att man 2014 kunde återuppta tävlingarna på fältet. Den 5-6 juli arrangerade SHRA Borås och Vårgårda Dragway AB ” Vårgårda Dragway Nationals 2014″, vilket blev en stor succé.


”Viggen” startar från Vårgårda Flygfält den 11 maj 1982  efter en
”provlandning” inför flygshowen den 16 maj.
Foto: Stig Sjögren

Programbladet för flygshowen 1982

Denna  ”Saab Safir” (f.d. Sk 50, nr. 50009 i Flygvapnet) besökte
Vårgårda Flygfält vid Vårgårda Flygklubbs flygshow den 16 maj 1982.
Foto: Stig Sjögren


En AN-2:a (LY-ABK) kommer in för landning på Vårgårda Flygfält. Våren 1997.
Foto: Stig Sjögren


Fallskärmshoppning på Vårgårda Flygfält. Hösten 2000.
Foto: Stig Sjögren

Från ”Vårgårda Dragway Nationals 2014”.
Foto: Stig Sjögren

Klart för landning! Från Wårgårda IHS´ besök hos FK
Cirrus Göteborg på Vårgårda Flygfält den 4 september 2021.
Foto: Stig Sjögren