Tennisbanan vid Armaturfabriken

VA:s ”tennisbana” den 10 augusti 2010.
Foto: Stig Sjögren

Banan anlades i början av 1990-talet vid Vårgårda Armaturfabrik (mot Tredje hagen).
VA-korpen, som ansvarade för banan, hade dessförinnan haft en tennisbana i korsningen
Kempegatan – Ågatan. Efter ett drygt decennium hade intresset för tennis svalnat bland de
anställda på fabriken. Sedan dess har banan fått förfalla.