Vårgårda Ishockeyklubb

Vårgårda Ishockeyklubbs seriesegrande lag i div V Norra Älvsborgsserien 1967-68
Bakre raden från vänster: Per-Axel ”Pelle” Anderzén, Lars-Björne Johansson, Stefan Igelström, Ove ”Pysen” Beutler, Birger Knutsson, Christer ”Berra” Johansson och Bernt Brännström. Mellanraden från vänster: Roger Andersson, Tage Danielsson, Anders Olsson, Allan Larsson, Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson, Sture Åhman. Främre raden från vänster: Lennart ”Anka” Carlson, Lennart Bahlman, Lennart Dahlin, Åke Gerhardsson, Lars Palmgren och Leif Berg.

Medlemskort 1963.

Ishockeyns etablerande i Vårgårda, i organiserad form, inleddes under hösten 1962. Då bildades nämligen en isbanekommitté, vars uppgift var att projektera och bygga en ishockeybana.

Ungefär samtidigt togs det första initiativet till bildandet av en ishockeyklubb. Den 20 oktober 1962 hölls ett konstituerande styrelsemöte med interimsstyrelsen för Vårgårda Ishockeyklubb och den 26 januari 1963 valdes så den första ordinarie styrelsen.

Då var arbetet med isbanan redan klart och den 2 februari 1963 hölls en högtidlig invigning. På programmet stod bl.a. en uppvisning av, Götalandsmästarinnan i konståkning, Lena Bergh.

Protokoll och handlingar från evenemanget anger inte något namn på isbanan, men den kom snart att kallas ”Tångarinken ”, då den var belägen inne på Vårgårda Idrottsklubbs  idrottsplats, Tånga Hed. Att banan anlagts inne på Vårgårda Idrottsklubbs område förklarade VIK:s ”starke man” , Sven Bergsten, på följande sätt i klubbens verksamhetsberättelse för år 1962: ”Under året har en ishockeybana anlagts på Tånga Hed. Densamma har startats i kommunal regi. På förfrågan om lov till anläggningen på idrottsplatsområdet, lämnade klubben sitt samtycke härtill då det ansågs att idrotten bör vara samlad på ett ställe och då medlemmarna i denna nystartade Vårgårda Ishockeyklubb kan kan sägas utgöra så gott som desamma i idrottsklubben upplåtelsen ansågs behjärtansvärd.”

Säsongen 1963-64 var det dags för debut i Västergötlands Ishockeyförbunds seriesystem. Klubbens största framgång kom under säsongen 1967-68, då man blev seriesegrare i div. V Norra Älvsborgserien.

Detta kom emellertid att bli klubbens sista säsong i egen regi. Den 8 april 1968 lades Vårgårda Ishockeyklubb ned och gick upp som självständig sektion i Vårgårda Idrottsklubb. Vårgårda Ishockeyklubb kom därmed att få en relativt kortlivad historia.

I början av 1980-talet började man projektera en ny fotbollsplan på det område ”Tångarinken” var placerad. Av förklariga skäl ogillades detta av ”ishockeyfolket”, som då beslutade att ”starta eget”. Formellt ägde detta rum vid ett extra årsmöte med Vårgårda Idrottsklubb den 22 mars 1983. Ishockeysektionen lämnade då Vårgårda Idrottsklubb och startade istället Vårgårda Hockey Club. En begagnad konstfrysanläggning införskaffades, som installerades på den nya hockeyrinken, ”Kesbergsrinken”, i anslutning till den nybyggda Sporthallen.