Älvsborgs Ryttarsällskap

 

Föreningen bildades 1989. Första styrelsen: Anita Bohlin (ordförande), Evelyn Peterson (sekreterare) och Berit Dellenfalk (kassör).

Föreningen hade en fälttävlansbana i Kärtared (på fam. Mattssons ägor), delvis på samma område som Alingsås Motorklubb, fram till omkring 1970, haft en crossbana. Förutom banan i Kärtared hade ryttarsällskapet även en bana på Tånga hed. Under vintern hyrdes ridhuset i Fullestad, vilket tillhörde Sune Mattsson. 1990 hade föreningen 140 medlemmar.
1997 upphörde Älvsborgs Ryttarsällskap som egen förening, då Alingsås Ridklubb, Nääs Ryttarförening och Älvsborgs Ryttarsällskap bildade  en gemensam klubb; Nääs Alingsås Ryttarsällskap. Två år senare bildade Alingsås och Nääs ”var sin” klubb.

Fälttävlansbanan i Kärtared.

Våren 2019 var detta hinder ett av få synliga spår efter den tidigare
fälttävlansbanan på och kring Tånga hed. Foto: Stig Sjögren