Crossbanan i Kärtared

Banan, som anlades av Alingsås MK i början av 1960-talet (1960 eller 1961), var i bruk till omkring 1970. 1973 flyttades verksamheten till Hol, där en ny crossbana anlagts.

Under 1980- och 1990-talen hade Älvsborgs Ryttarsällskap en fälttävlansbana på,
och omkring, den tidigare crossbanan.

 

 

Fullt ”ös” på startrakan!

En sextett AMK:are vid crossbanan i Kärtared 1962. Från vänster: Kjell
Nilsson, Kent ”Zorro” Andersson, Bo ”Bosse” Bergqvist, Ronny ”Kidden”
Andersson, Stig ”Kiggen” Andersson, Jan-Olof ”Janne” Carlsson.

Den 3 oktober 2015 anordnades en återträff på den f.d. crossbanan.
På bilden ser vi samma sextett, som finns på fotot ovan. Från vänster: Kjell Nilsson,
Kent ”Zorro” Andersson, Bo ”Bosse” Bergqvist, Ronny ”Kidden” Andersson,
Stig ”Kiggen” Andersson, Jan-Olof ”Janne” Carlsson.
Foto: Stig Sjögren

Den tidigare bansträckningen är här inritad på en modern karta.
Foto: Stig Sjögren

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 4-2015.