Minigolfbanan vid Vårgårda Södergården

Minigolfbana, med 12 banor, tillhörande fastigheten Vårgårda Södergården, Siene. (Från början Siene ålderdomshem.) På tomten finns dessutom en mindre pool (5 x 10 m) och en nedlagd tennisbana. Nuvarande ägare: F.U.B.A.R MC.

Omkring 2013 demonterades golfbanorna och försåldes. Därmed kan anläggningen anses som nedlagd. Kvar finns nu (2015) endast poolen och tennisbanan, båda dock i mycket dåligt skick.

Bilden ovan är tagen den 4 maj 2011.
Foto: Stig Sjögren

Golfbana Söderg. 0511, 1

Södergårdens minigolfbanor den 4 maj 2011.
Foto: Stig Sjögren

Minigolfbanan_vid_V-rg-rda_S-derg-rden

Fastighetens pool och tennisbana den 4 maj 2011.
Båda i behov av ”upprustning”.
Foto: Stig Sjögren