Driving-rangen vid flygfältet

”Driving-rangen” den 28 maj 2013.
Foto: Stig Sjögren

I väntan på att Vårgårda Golfklubbs  golfbana vid Olstorp skulle bli klar anlade
golfklubben 2001 en driving-range på det öppna fältet mellan E20 och Vårgårda
Flygfält. Sedan golfbanan vid Olstorp  blivit spelklar, i augusti 2008, hade driving-
rangen inte längre någon funktion att fylla.

Det öppna området är numera ett industriområde och den lilla vägstumpen blev
början på Lindbladsvägen.