Crossbanan i Hol

Holbanan är hemmabana för MC Alingsås. Belägen vid gamla E20 (vid Godisgruvan i Hol).

 

Crossbansan i Hol, sedd från infarten. Sommaren 2010.
Foto: Irene Lennstrand

 

 

 

Banfakta
Anlagd år 1971, på fastigheten Hallorstorp 1:7.
Banans längd är omkring 1500 m. Underlaget är sand, grus och lera. Tidigare, fram till omkring 1970, hade man en crossbana i Kärtared, som bedrevs i Alingsås MK:s regi.

Ny bana 2020
Under årens lopp expanderade det intilliggande grustaget såpass att banans framtid äventyrades. En ny bana anlades då i anslutning till den tidigare. Sommaren 2020 kunde den nya banan tas i bruk.

Ovan och nedan: Crossbanan den 26 april 2016.
Foto: Stig Sjögren