Gevärsskyttebanan i Ornunga

Skjutbanan anläggs av nybildade Ornunga Skytteförening och invigs i december 1940 och var i bruk fram till 1978, då föreningen upphörde.

Skyttepaviljongen är numera ihoprasad. Här fanns 200 och 300 meters vall.
Markörgraven är fortfarande i gott skick (augusti 2010). Här finns också en igenrasad materialbod.

 

 

 

Hemvärnet har skjutövning (stående skjutning).

Hemvärnet har skjutövning (liggande skjutning).

Medlemmar i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap besöker resterna
av skjutbanan den 2 augusti 2010. Här har man samlats i markörgraven.
Foto: Stig Sjögren