Beachvolleybollplanen i Ornunga

På den kommunala badplatsen vid Ornungasjön, anläggs en beachvolleybollplan
sommaren 2002. Den kom till på initiativ från Byalaget, Asklanda-Ornunga SMU
och Ornunga IF. Vårgårda kommun gav ekonomiskt bidrag. Kostnaderna var ca
25.000 kr. Folket i bygden bidrog med arbete.

Bilden ovan är från sommaren 2010.
Foto: Leif Brunnegård