Torsten ”Snickarn” Carlsson 1913-2013

För flera generationers fotbollsspelare i Vårgårda IK har Torsten varit en ”institution”. Alltid välinformerad om de olika lagens resultat etc. Få känner kanske till att han även har ett förflutet som ledare i olika sammanhang. Redan på 1930-talet var han engagerad i IFK Vårgårda, bl.a. som styrelseledamot och lagledare. (Torsten, som är bördig från trakterna kring Lindesberg, kom till Vårgårda 1931.) Efter IFK:s nedläggning 1941, kom han att ägna sina tjänster åt Vårgårda IK. Under åren har han innehaft ett otal poster inom klubben, framförallt inom dess fotbollssektion. Under 1940-talets senare hälft var han även verksam inom VIK:s bandysektion. Då VIK lade ned sin bandyverksamhet 1948, blev han bl.a. styrelseledamot i Vårgårda Bandyklubb. 1991 blev Torsten utsedd till Vårgårda IK:s 4:e hedersmedlem. Vid Vårgårda IK:s årsmöte, i februari 1999, lämnade han sitt sista uppdrag, som revisorssuppleant.
Inför Torstens 100-årsdag, den 21 februari 2013, bildades en fond, ”Snickarns” Fond, till förmån för unga och lovande fotbollsspelare i Vårgårda IK. Den 9 november 2013 insomnade Torsten stilla efter ett långt och innehållsrikt liv.

Bilden ovan är tagen vid ”Bollens Dag” på Tånga Hed 1989.
Foto: Stig Gustavsson


Torsten i ”lektagen” vid midsommarfestligheterna på Tånga Hed 1980.
Foto: Vårgårda Fotoklubb

Från vänster ser vi Anders ”Herman” Johansson, Torsten Carlsson och
Sven Johansson i väntan på att 1989 års fotbollssäsong skall börja på Tånga Hed.
Foto: Stig Gustavsson

IFK Vårgårda, en A-lagsuppställning från 1933
Bakre raden fr.v.: Lagledaren Torsten Carlsson, Allan Hedlund, Erland Öster, Olle Sjögren,
Sten Larsson och Artur Johansson. Mellanraden fr.v.: Thure Johansson, Thure Johansson
och Kurt Sjögren. Främre raden fr.v.: Erik Fast, Rune Fast och Folke Oskarsson.

Vårgårda IK:s A-lag i bandy 1945
Stående från vänster: Lagledaren Torsten Carlsson, Göte Aronsson, Rune Lindström,
Carl-Hugo Christensson, Ragnar Berg, Percy Malm och Nils Casserblad. Knästående
från vänster: Karl-Erik Aronsson, Lennart Nyberg, Sven Berg, Rune Ekman, Bertil
Edvardsson och Henry Östling.

Skidåkare omkring 1947. Från vänster: Bert Olausson, Bengt Engström,
Roy Jonsson,  Lennart Nyberg och Torsten Carlsson.

Torsten delar ut pingispris till Mattias Berg. Mars 2001.

Torsten studerar matchprogrammet
inför en match på Tånga Hed 2008.


Torsten Carlsson med en boll han fått av ett ungdomslag i Vårgårda IK, som tack
för allt stöd och uppmuntran. Bilden tagen i samband med en intervju, av
Bertil Hedlund, i slutet av september 2012. (Intervjun var publicerad i
Westgötarnas Idrottshistoria” nr. 4-2012.)
Foto: Bertil Hedlund

Torsten Carlsson – 100 år den 21 februari 2013! Här uppvaktas han av
representanter från Vårgårda IK. Från vänster: Olof Svensson, Perarne
Hafström, Per Sjöstrand, Patrik Ekelund, Gabor Hacker och Inge Samuelsson.
Foto: Stig Sjögren

När Vårgårda IK:s P12-lag, födda 1988, vann sin serie år 2000, så skrev man
sina autografer på en boll och gav den till sin störste supporter, Torsten Carlsson.
(Se bild ovan.) Bollen har sedan Torsten haft liggande i en glasskål, som varit väl
synlig under alla år. Under sin sista tid hade Torsten en önskan att någon av killarna,
som fortfarande var aktiv i Vårgårda IK, skulle få bollen. Denne ”någon” är
Christoffer Krabbe, tillika 2013 års skyttekung i VIK:s A-lag. Christoffer var också
på plats vid Torstens begravning den 3 december och fick mottaga bollen av Bertil
Hedlund. Något som blev till  ett trevligt inslag under den fina begravningen.
Foto:  Gun Sjöstrand