Tennisbanan på Vårgårda herrgård

Anlades i början av 1930-talet av familjen Heyman.
Alla spår av den tidigare tennisbanan är sedan länge borta.

Vårgårda herrgård den 4 juni 2018.
Foto: Stig Sjögren