Tennisbanan på Vårgårda herrgård

 

Anlades i början av 1930-talet av familjen Heyman. Alla spår av den tidigare tennisbanan är sedan länge borta.

Vårgårda herrgård, med Säveån i förgrunden, den 4 juni 2018.
Foto: Stig Sjögren