Modellflygfältet i Saxtorp

Anlagd av Vårgårda Radioflygklubb, år 1976, på fastigheten Saxtorp 1:2 Nossamaden. Radioflygklubben hade dock sin mesta verksamhet på Vårgårda flygfält.

Verksamheten här upphörde i början på 1980-talet. Det visade sig att framkomligheten på mossmarken inte var den bästa.

Sedan 1990 har klubben sitt flygfält vid Frötorp, ett par kilometer utanför Vårgårda mot Trollhättan. Senare har klubben anlagt ett flygfält i Sölvatorp, hemma hos Kent-Åke Björklund.