Gevärsskyttebanan i Ljur

Ljurs Skytteförening bildades 1904 och invigde sin nybyggda skyttepaviljong 1905 som, då bilden ovan togs fortfarande  var i originalskick. Skjutbanan var belägen på fastigheten Ljur Tolsgården 6:4 och 6:5. Banlängden är 300 och 400 meter, med skjutriktning åt sydost.

Bilden ovan: Skyttepaviljongen den 12 oktober 2018.
Foto: Stig Sjögren

Markörgraven den 21 maj 2010.
Foto: Stig Sjögren


Skjutbanan är markerad med en pil, mellan Osdal och Torslund.