Vårgårda Boxningsklubb

Klubben bildades 1994 på initiativ av Jarl Persson och sönerna Mats och Tomas. Tomas blev också utsedd till klubbens förste ordförande. Inledningsvis höll man till i ett skyddsrum i Sporthallen, därefter några år i Hoberg, innan man, i mitten av 1990-talet, fick sin nuvarande hemvist i Gullhögskolan. Klubben hade 2010 ca 30 aktiva medlemmar.

Intresset för boxning har, under de senaste åren, ökat markant och under Mats Persson sakkunniga ledning har klubben fått fram flera, mycket lovande, boxare. Av dessa är Calix Ondzie den hittills (februari 2013) mest framgångsrike. Vid Ungdoms-SM i Göteborg den 7-9 december 2012 blev han mästare i klassen 70 kg. Klubbens nådde även stora framgångar då Diplom-SM avgjordes i Tidaholm den 7 april 2013. Bäst lyckades Therese Edrud, som tog titeln bland Flickor A 66 kg.
Under hösten 2014 meddelade Mats Persson att han inte längre hade tid för sitt engagemang i klubben. Då Mats hade varit ”nästan allt” inom klubben, uppstod stora problem inför framtiden. Det gick t.o.m. så långt, att man diskuterade att lägga ned hela verksamheten. Vid ett extra årsmöte kom man emellertid på ”andra tankar”. En ny ordförande, Edvin Hansson, utsågs att ”styra skutan” under den närmaste tiden. Man lyckades även få tillbaka en ”nygammal” tränare, Gabriel Ionita. Mot slutet av 2014, när den ”värsta stormen bedarrat” lämnade Edvin Hansson över ordförandeskapet till Greger Flogberg.

Vid den senaste uppdateringen av denna sida (26 februari 2024) har klubben fört en tynande tillvaro under ett antal år och dess fortsatta existens är mycket osäker.

Boxningstränaren, Mats Persson, i klubbens träningslokal i Gullhögskolan. Maj 2011.
Foto: Alex Ljungdahl, Alingsås Tidning.

Rebecca Eriksson får en ”lektion” av tränare Mats.
Foto: Anjakarin Bussqvist


Calix Ondzie, svensk ungdomsmästare 2012.
Foto: Vårgårda Boxningsklubb

Från Alingsås Kuriren den 23 december 2014