Pyttelitens Ridklubb

Ridklubben bildades 2011 och har sin hemvist i Horla, Stommen 1, där man också har sin
anläggning. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på ridlektioner för de minsta barnen.

(Bilderna har vi ”lånat” från Pyttelitens Ridklubbs hemsida.)

Ridlektion på klubbens anläggning i Horla.

Från klubbens anläggning på Stommen i Horla.