Pyttelitens Ridklubb

Ridklubben bildades 2011 och har sin hemvist i Horla, Stommen 1, där man också
har sin anläggning. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på ridlektioner för de
minsta barnen.

Ridlektion på klubbens anläggning i Horla.
(Bilden har vi ”lånat” från Pyttelitens Ridklubbs hemsida.)

Från klubbens anläggning på Stommen i Horla.