Multisportarenan vid Klockarebolet

Under sensommaren 2022 uppförde Vårgårda Bostäder AB denna anläggning i bostadsområdet Klockarebolet. Invigningen ägde rum den 27 september 2022.