Multisportarenan vid Klockarebolet

Under sensommaren 2022 uppförde Vårgårda Bostäder AB
denna anläggning i bostadsområdet Klockarebolet. Invigningen
ägde rum den 27 september 2022.