Hans Jönsson 1959-2019

Efter en aktiv karriär, som bl.a. kröntes med ett Junior-SM i tempo och ett nordiskt juniormästerskap i lagtempo 1977, JVM-lagtempo-fyra 1976 och 1977, blev Hans senare ordförande i Vårgårda CK och då även en av de huvudansvariga för de årligen återkommande cykelarrangemangen i Vårgårda, som inleddes 1998 med Svenska Mästerskapen.

I samband med ”Vårgårdafesten” den 4 oktober 2014, i Tångahallen, fick Hans Jönsson mottaga det nyinstiftade priset ”Årets Vårgårdaambassadör”. Som motivering angavs bl.a. det idoga arbete Hans nedlagt med arrangemangen kring Women World Cup. Han lyckades även att få SVT att fr.o.m. 2014 direktsända tävlingen och därmed sätta Vårgårda på kartan såväl inom Sverige som utomlands.

 

Skönt att ”pusta ut” efter loppet!
Foto: Bernt Ragnarsson

Hans Jönsson berättar cykelminnen vid Wårgårda IHS´
idrottscafé den 27 maj 2014.
Foto: Stig Sjögren

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 1-2020.