Boulebanan i Fullestad

Boulebanan i Fullestad, i anslutning till bygdegårdens parkering, anlades omkring 2005 av några närboende entusiaster. Under de senaste åren har banan använts allt mindre och är vid denna edition (juni 2016) i sådant skick att den får anses nedlagd!

Bilden är tagen den 21 maj 2011.
Foto: Stig Sjögren

 

 

 

 

 

Boulebanan den 29 juni 2016. Banan tycks inte ha använts under de senaste
åren, och kan nu anses som nedlagd?
Foto: Stig Sjögren