Hästhagens Tennisklubb

Från en klubbtävling 1980
Bakre raden från vänster: Kent Bergström, Christer Hermansson,
Peter Johansson, Gerd Bergström och Alva Johansson.
Främre raden från vänster: Niclas Olofsson, Sören Mattsson,
Johan Lepp, Catarina Hermansson och Camilla Johansson.
Foto: Rune Andersson

Klubben bildades 1978, då även klubbens tennisbana (asfalt) stod klar. Från omkring 2000 blev emellertid klubbens tennisverksamhet (klubbmästerskap och övriga klubbtävlingar) allt mindre ”livaktig”. Istället kom man att alltmer ägna sig åt annan verksamhet i form av  ”bygemenskap”, som tipspromenader och ”övriga aktiviteter”.

Styrelsen 1978 (interimsstyrelse)
Ordförande: Bo Hermansson.
Övriga: Lars-Åke Johansson, Ingvar Johansson, Inge Mattsson och Jonas Damgren.

Under våren 2012 färdigställdes ett par boulebanor i anslutning till den befintliga tennisbanan. Ungefär samtidigt upphörde klubben som idrottsförening, för att istället övergå till att bli en ren bygdeförening (byalag).

 

Klubbens tennisbana i Rensvist den 30 april 2010.
Foto: Stig Sjögren

Annons i Alingsås Tidning den 15 april 2011.

Boulebanorna den 30 oktober 2012. Tennisbanan till höger.
Foto: Stig Sjögren