Valdemar ”Valle” Andersson 1921-2022

I OK Kullingshofs jubileumsskrift 1993 har klubbens dåvarande ordförande, Rune Andersson, nedtecknad följande om Valdemar ”Valle” Andersson.

”Valle” – klubbens eldsjäl genom åren
Mina tankar går särskilt till en entusiast: Valdemar ”Valle” Andersson, klubbens eldsjäl genom åren. ”Valle” var pådrivande inför klubbens bildande 1943. Från 1944 och 41 år framåt axlade han kassörsskapet. Under dessa år missade han endast ett par möten. Han har ansvarat för allt från små utbetalningar vid starten, till stora belopp vid Kullingshofstugans tillkomst. Noggrannhet har varit ”Valles” rättesnöre. Arbetsuppgifter, som han ansvarar för, vet vi alla blir korrekt utförda. Jag hinner inte, är ett vanligt uttryck, man ofta möts av, men inte från ”Valle”. Han är en sann entusiast och tar natten till hjälp, för att utföra arbetet, oavsett vad klockan är. ”Valle” har även varit engagerad med olika sektionsarbeten och blev Kullingshofs förste hedersmedlem 1985.

Före OK Kullingshofs bildande, då orienteringssporten tog överhand, var ”Valle” engagerad i ett flertal idrotter. Bl.a. blev han 1938 klubbmästare i Vårgårda Brottarklubb i klassen bantamvikt. Tidigare hade han även ”testat” fotboll i Vårgårda IF. Han har även varit en hängiven fotograf, med ett stort engagemang i Vårgårda Fotoklubb. Under åren 2006 – 2010 var ”Valle” dessutom revisor för Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap.

”Valle” (t.v.) och Rune ”Bagarn” Lindström  ”tvagar sig” efter att
ha genomfört ett prov för Skidlöparmärket omkring 1940.

Tore Karlsson (t.v.), ”Valle”  och Rune ”Bagarn” Lindström
vid Torsjötorp omkring 1945.

Våren 1947 togs de första spadtagen inför bygget av OKK:s bastu vid
Tredje hagen. Från vänster: ”Valle”, Kurt Ekelund, Gösta Aronsson,
Egon Kempe och Karl-Erik Aronsson.

1948 tog OK Kullingshof den första inteckningen i ”Trollfejdens” vandringspris.
Från vänster Stig Dahlberg (senior), ”Valle” (B-klass) och Karl-Erik Svensson (junior).

”Valle” vid en orienteringstävling omkring 1952.

”Valle” i mars 2013, i samband med en intervju
för Westgötarnas Idrottshistoria.
Foto: Bertil Hedlund

”Valle” fyller 100 år (!!) den 2 november 2021.
Foto Stig Sjögren