Lenavallen

Lenavallens A-plan med ÖSK:s klubbhus i bakgrunden. 7 oktober 2011.
Foto: Stig Sjögren

Östadkulle SK:s nuvarande hemmaplan togs i bruk 1953. (Dessförinnan hade mananvänt den mindre planen vid infarten till den nuvarande anläggningen. Under1930-talet hade även Östadkulle IF och Bergstena IF spelat sina matcher där.) 1968 utfördes en upprustning av anläggningen. Bl.a. utökades planmåttet till 105 x 65 m. 1977 stod en ny klubblokal klar. 1989 togs en ny fotbollsplan i bruk. Under åren 1992-1994 utfördes om- och utbyggnad av klubblokalen. Under 2011 utfördes ännu en utbyggnad av klubblokalen.

”Tillbygget”, som invigdes den 2 oktober 2011.
Foto: Stig Sjögren


Match på Lenavallen (1960-talet). ÖSK:arna, i ljusa tröjor, från höger:
Lennart Jansson och Kent Johansson (Sjölin).

Match på Lenavallen 8 augusti 2018. ÖSK möter Vårgårda IK FK.
Foto: Stig Sjögren