Lenahallen

1994 inleddes byggnationen av sporthallen vid Lena skola. Detta unika byggprojekt var frukten av en gemensam vilja från Östadkulle SK, Östadkulle IBK och Östadkullekretsens SMU. Tidigare fanns en tennisbana på den plats där hallen uppfördes.

Lenahallen den 10 april 2016.
Foto: Stig Sjögren